Exitbeleid

Exitbeleid

Een goed exitbeleid is van belang bij het afscheid nemen van je medewerkers.

Flexorius ontwikkelt samen met jou een respectvol en gestructureerd exitbeleid, inclusief exitgesprekken, kennisoverdracht en het behouden van een positieve relatie met vertrekkende medewerkers.

Bedrijven groeien als
mensen floreren