Psychosociale risicoanalyse

Psychosociale risicoanalyse

Een psychosociale risicoanalyse is essentieel om de psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en gepaste maatregelen te nemen.

Flexorius begeleidt je met het uitvoeren van een grondige risicoanalyse en het implementeren van preventieve acties om het welzijn van je medewerkers te waarborgen.

Bedrijven groeien als
mensen floreren