Generatiemanagement: laat jong en oud beter samenwerken

“Babyboomers hebben moeite met verandering”. “GenZ weet niet meer wat hard werken is”. Dit soort vooroordelen over generaties speelt mogelijk ook in jouw team. Wil je af van die contraproductieve veralgemeningen? Generatiemanagement helpt je medewerkers elkaars gedrag en wensen te begrijpen, wat de samenwerking bevordert. Docent van de Flexorius Academy, Karen Geocze Von Szendroi, legt uit hoe je het aanpakt.

Een generatie, wat moeten we daar precies onder verstaan?

Een generatie is een cluster van leeftijdsgenoten die zich spontaan met elkaar verbinden om verouderde gewoontes te vernieuwen in de groepen waar ze deel van uitmaken. Generatiegenoten ontwikkelen vanaf hun kindertijd gelijkaardige manieren van samenwerken, communiceren en leiden.

"Door in te zetten op generatiemanagement pluk je de vele vruchten van een generatiemix: kennisdeling, vernieuwing en complementariteit." - Karen

Waarom is inzicht in verschillende generaties belangrijk?

Vroeg of laat krijgt elk bedrijf ermee te maken: een nieuwe generatie betreedt de werkvloer met eigen sterktes, behoeften en verwachtingen. Dat stuit vaak op onbegrip en frustratie, zowel bij de oudere als jonge medewerkers. Bij Cevora merken we dat steeds meer bedrijven worstelen met die generatiekloof.

Hoe ouder we worden – en hoe langer we werken – hoe groter ook de generatiekloof binnen je organisatie. En dat is een uitdaging voor je inclusieve hr-beleid. Door in te zetten op generatiemanagement pluk je de vele vruchten van die generatiemix. Denk maar aan kennisdeling, vernieuwing en complementariteit.

Wat is generatiemanagement precies?

Generatiemanagement is een manier om in je hr-beleid rekening te houden met generatieverschillen op de werkvloer. Generatiegenoten worden gevormd door dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor zij zich vaak op dezelfde manier gedragen – ook op het werk.

Door jezelf inzicht te verschaffen in de unieke achtergrond, kenmerken, voorkeuren en werkstijlen van elke generatie, begrijp je beter waarom je medewerkers bepaalde handelingen stellen. Dat maakt het makkelijker om binnen je organisatie een samenhangende en productieve werkomgeving te creëren.

Welke generaties zijn er en wat typeert hen?

Er staan voor het eerst in de geschiedenis vier (soms nog vijf!) generaties samen op de werkvloer. Karen zet ze op een rij en legt uit hoe ze van elkaar verschillen.

Let op met veralgemeningen. De generatie waarin je geboren bent, zegt iets maar lang niet alles over hoe we ons gedragen op het werk. Je eigen opvoeding en karakter spelen vanzelfsprekend ook een grote rol.

#1 Protestgeneratie (geboren tussen 1945 en 1955)

De naoorlogse generatie, ook wel ‘babyboomers’ genoemd, wordt gezien als idealistisch, toegewijd en gedreven. Deze groep stond ooit op de barricade en legt sterk de nadruk op zelfontplooiing. De meesten onder hen staan vlak voor hun pensioen en willen graag hun kennis en ervaring doorgeven.

#2 Generatie X (1955-1970)

Deze generatie wordt omschreven als praktisch, nuchter en verbindend. Ze willen graag constructief aan de slag met diversiteit en inclusiviteit. Generatie X wil zich professioneel en persoonlijk verder ontwikkelen maar houdt privé en werk wel graag gescheiden.

#3 Pragmatische generatie (1970-1985)

Deze generatie wil alles sneller, praktischer en concreter. Ze zijn kennis- en doelgericht en hebben een groot netwerk buiten de organisatie.

#4 Generatie Y (1985-2000)

Deze generatie, ook  wel ‘millennials’ genoemd, groeide op in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Deze mensen zijn zelfzeker en creatief en hechten veel belang aan autonomie, maar staan ook open voor feedback.

#5 Generatie Z (geboren na 2000)

De jongste generatie groeit op met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn begaan met de wereld en staan bewust in het leven. Naast digital natives zijn de jongeren van GenZ ook echte multitaskers.

Het grote voordeel van multigenerationeel samenwerken is van elkaar kunnen leren: oudere generaties brengen waardevolle ervaring en diepgaande kennis, terwijl jongere generaties innovatieve ideeën en technologische inzichten bieden.

Begrip en wederzijds respect zorgen ervoor dat de unieke krachten van elke generatie elkaar aanvullen en versterken.

Hoe implementeer je generatiemanagement in je team?

Er is meer dan één manier om met generatiemanagement aan de slag te gaan. Karen deelt enkele tips om het in je hr-beleid op te nemen:

  1. Creëer bewustzijn: breng de verschillende generaties op de werkvloer in kaart en leer hun specifieke kenmerken, waarden en werkstijl kennen. Organiseer interne trainingen en workshops om hierrond bewustzijn te creëren bij alle medewerkers.
  2. Pas communicatie aan: respecteer de communicatievoorkeur van de verschillende generaties en zet in op een mix van communicatiemiddelen. De ene verkiest een face-to-face gesprek, de andere houdt van digitaal overleg.
  3. Bied flexibele werkopties aan: telewerk en glijdende uren zijn interessante opties om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van je medewerkers.
  4. Ontwikkel een feedbacksysteem op maat: implementeer een feedbackstructuur op organisatieniveau, maar pas de manier van feedback geven aan op maat van elk individu.

Meer leren over generatiemanagement?

Deze opleidingen helpen je op weg:

Bron: Cevora

Dit vind je mogelijk ook interessant